แจ้งเบาะแส! (สำหรับบุคคลทั่วไป)

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะเวลาราชการ)
โทร. 02-2291434 , โทร. 02-2291435
รายละเอียดการแจ้งเบาะแส
เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท
ตราบุหรี่ ที่ต้องการแจ้งเบาะแส
Upload up to 3 files

* เบอร์โทรศัพท์ ใช้ในการประสานงานจับกุม หรือติดตามความคืบหน้าเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประสานงาน และดำเนินงาน
กรุณากรอกข้อมูล ที่อยู่ หากไม่ทราบกรุณาใส่ " - "